service-image

Prawo własności intelektualnej

XXI wiek jest wiekiem rozwoju nowych technologii i znacznego wzrostu innowacyjności. Dużo łatwiej niż jeszcze dwadzieścia lat temu jest uzyskać dostęp do informacji. Dużo łatwiej jest też zaadoptować je do własnych potrzeb – niekiedy naruszając prawa innego podmiotu do tychże pomysłów i rozwiązań. 

Obecnie nie ulega wątpliwości, że majątkiem przedsiębiorstwa są nie tylko klasyczne aktywa majątkowe takie jak nieruchomości, czy środki zgromadzone na rachunkach bankowych, ale też różnego rodzaju pomysły, wynalazki, idee, procedury, know-how, czyli własność intelektualna. Często to właśnie ona stanowi najcenniejszy składnik majątkowy przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorca będzie umiał odpowiednio nią zarządzać będzie miał szansę osiągnąć znaczną przewagę nad konkurentami. Warto zdawać sobie bowiem sprawę z tego, że niektórych rodzajów własności intelektualnej, które mogą być bardzo istotne w kontekście osiągnięcia przewagi nad konkurentami np. know-how nie można zabezpieczyć prawnymi instrumentami takimi jak np. patent. Podobnie sytuacja wygląda np. w odniesieniu do receptur. Jedynym sposobem ochrony takich rodzajów własności intelektualnej jest stosowanie odpowiednich zapisów w umowach z kontrahentami. W takich sytuacjach pomoc prawnika specjalizującego się w prawie własności intelektualnej może być nieoceniona. Radca prawny wskaże jak najoptymalniej korzystać z własności intelektualnej i jednocześnie pomoże zabezpieczyć ją w sposób najlepiej dopasowany do potrzeb danego przedsiębiorcy. 

Jako radca prawny z Wrocławia zapewniam swoim Klientom kompleksowe wsparcie w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności w:

 • sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów przenoszących autorskie prawa majątkowe,
 • sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów licencyjnych,
 • sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów dotyczących transferu technologii i know-how,
 • sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów zachowania poufności (NDA),
 • badaniu zdolności rejestracyjnej znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych i domen internetowych,
 • prowadzeniu postępowań przed Urzędem Patentowym,
 • prowadzeniu postępowań przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM),
 • prowadzeniu postępowań przed Międzynarodową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO),
 • prowadzeniu spraw związanych z ochroną znaków towarowych i praw patentowych,
 • ochronie praw w Internecie,
 • zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie podobieństwa i podszywania się pod produkt,
 • zwalczaniu nieuczciwej reklamy.

Jeśli prowadzicie Państwo innowacyjny biznes, udało się Wam wypracować innowacyjne know-how lub po prostu chcecie zabezpieczyć swoją markę i logotyp firmy zapraszam do kontaktu. Jestem do Państwa dyspozycji.

W celu uzyskania pomocy prawnika radcy prawnego w Kiełczowie lub Wrocławiu proszę o wypełnienie
formularza kontaktowego, kontakt mailowy lub telefoniczny (+48-536-799-123).
 

porady-prawne