service-image

Prawo spółek

Zagadnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych funkcjonujących w formie spółek prawa handlowego są jednym z głównych obszarów mojej specjalizacji. 

Obecnie założenie chociażby najpopularniejszej spółki prawa handlowego – spółki z o.o. jest możliwe przez Internet. Jest to rozwiązanie szybkie i stosunkowo proste. Należy mieć jednak świadomość, że ten sposób założenia spółki wiąże się z pewnymi ograniczeniami dla wspólników. Spółkę zakłada się bowiem przy wykorzystaniu wzorca – jednego z kilku szablonów umowy spółki. Z mojego doświadczenia wynika, że takie szablony praktycznie nigdy nie zaspokajają w 100% potrzeb wspólników, ponieważ każdy stan faktyczny jest inny, a każda branża wymaga specyficznych rozwiązań już na etapie przygotowywania umowy spółki. Umowy która ma być filarem działalności przedsiębiorcy.

Racjonalny przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z faktu, iż szanse na osiągnięcie sukcesu w prowadzonym przez siebie biznesie są zdecydowanie większe, kiedy kwestie związane z filarami jego firmy są dopasowane do jego indywidualnych potrzeb. Zapewni mu to stabilność, elastyczność i możliwość sprawnego zarządzania swoją spółką. Skorzystanie z pomocy prawnika radcy prawnego specjalizującego się w prawie spółek pozwoli przedsiębiorcy osiągnąć ten cel. Ułatwi również sprawne zarządzanie swoim biznesem. Przedsiębiorca będzie mógł się skupić na zajmowaniu się kwestiami czysto biznesowymi, a kwestie związane z formalnym funkcjonowaniem spółki pozostawić w rękach radcy prawnego. 

Prowadzona przeze mnie obsługa spółek ma charakter kompleksowy. Dotyka ona wielu płaszczyzn prawa, przede wszystkim cywilnego, handlowego, gospodarczego i karnego. Powierzając mi prowadzenie spraw spółki możecie być Państwo pewni, że w sposób należyty będę czuwać nad wszelkimi sprawami prawnymi spółki.

Jako radca prawny z Wrocławia, w sprawach związanych z prawem spółek zapewniam swoim Klientom kompleksowe wsparcie polegające, w szczególności na:

 • doradztwie przy tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji spółek prawa handlowego,
 • rejestracji działalności gospodarczej, 
 • przygotowywaniu stosownych dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracyjnej przedsiębiorstwa, sporządzaniu umów spółek,
 • doradztwie w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej,
 • doradztwie przy łączeniu przekształcaniu spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,
 • doradztwie prawnym w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowaniu umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji,
 • sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów handlowych,
 • opracowywaniu zabezpieczeń finansowych kontraktów w tym poręczeń, gwarancji i weksli,
 • obsłudze zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • przygotowywaniu i składaniu sprawozdań do sądów rejestrowych np. sprawozdań finansowych,
 • sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentowaniu w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy radcy prawnego w założeniu spółki prawa handlowego, chcecie zmienić treść umowy spółki, sprzedać udziały w spółce, podjąć uchwały wspólników, złożyć sprawozdania do sądu rejestrowego, czy też musicie załatwić jakąkolwiek inną sprawę z zakresu prawa spółek zapraszam do kontaktu. Jestem do Państwa dyspozycji.

W celu uzyskania pomocy prawnika radcy prawnego w Kiełczowie lub Wrocławiu proszę o wypełnienie
formularza kontaktowego, kontakt mailowy lub telefoniczny (+48-536-799-123).
 

porady-prawne