service-image

Prawo medyczne / działalność lecznicza

Medycyna jest jedną z szybciej rozwijających się dziedzin nauki. Otwiera to przed pacjentami i lekarzami nowe możliwości leczenia, ale jednocześnie rodzi problemy. Przede wszystkim podmioty działające w branży medycznej muszą sprostać wielu obowiązkom wynikającym z całego szeregu regulacji prawnych, m.in. ustawy o zawodzie lekarza, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta, a także licznymi aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Zawiłość, skomplikowanie i wysokie rozdrobnienie obecnych regulacji prawnych i nieustanne zmiany przepisów sprawiają, że prowadzenie działalności w służbie zdrowia bez wsparcia prawnego jest bardzo utrudnione i wysoce ryzykowne. 

Dodatkowo, poza kwestiami czysto organizacyjnymi, nie można tracić z pola widzenia także kwestii związanych z odpowiedzialnością lekarzy i podmiotów leczniczych za błędy medyczne. Sprawy tego typu mają różnoraki charakter, trafiają bowiem na wokandy sądów cywilnych, karnych oraz sądów lekarskich. Wraz ze wzrostem świadomości prawnej społeczeństwa do tego typów spraw dochodzi coraz częściej. Pomoc radcy prawnego specjalizującego się w prawie medycznym może być niekiedy kluczowa dla wyniku sprawy. W związku bowiem ze specyfiką tego typu spraw konieczne jest umiejętne połączenie wiedzy prawniczej i wiedzy medycznej.

Z racji moich zainteresowań, sprawy związane z prawem medycznym zawsze były bliskie mojemu sercu. Jako radca prawny z Wrocławia od wielu lat doradzam podmiotom leczniczym i lekarzom prowadzącym indywidualne praktyki. Zebrane doświadczenie pozwala mi zapewniać kompleksowe wsparcie we wszelkich rodzajach spraw związanych z prawem medycznym, w szczególności w:

  • tworzeniu, przekształcaniu i likwidowaniu podmiotów leczniczych,
  • przygotowywaniu statutów, regulaminów organizacyjnych i innych aktów wewnętrznych podmiotów leczniczych,
  • rejestracji podmiotów leczniczych w odpowiednich rejestrach,
  • zawieraniu i realizacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • sporządzaniu i opiniowaniu umów z podmiotami współpracującymi z podmiotami leczniczymi (np. laboratoriami),
  • reprezentowaniu i doradztwem w trakcie postępowań prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta,
  • reprezentowaniu lekarzy i pielęgniarek w postępowaniach dyscyplinarnych przed sądami lekarskimi i pielęgniarskimi,
  • reprezentowaniu lekarzy i pielęgniarek przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych,
  • reprezentowaniu lekarzy i pielęgniarek w postępowaniach przed sądami cywilnymi i karnymi w sprawach o błędy medyczne.

Jeśli jesteście Państwo lekarzami, pielęgniarkami, przedsiębiorcami prowadzącymi podmioty lecznicze i chcecie Państwo uzyskać pomoc radcy pranego specjalizującego się w prawie medycznym np. w sprawach związanych z rejestracją podmiotu leczniczego zapraszam do kontaktu. Jestem do Państwa dyspozycji.

W celu uzyskania pomocy prawnika radcy prawnego w Kiełczowie lub Wrocławiu proszę o wypełnienie
formularza kontaktowego, kontakt mailowy lub telefoniczny (+48-536-799-123).
 

porady-prawne