service-image

Prawo rodzinne

Nie ulega wątpliwości, że sprawy rodzinne należą do kategorii najbardziej wrażliwych spraw. Bardzo często wiążą się z dużym ładunkiem emocjonalnym jaki towarzyszy Klientom przy ich załatwianiu. Z tego względu przy ich prowadzeniu należy wykazać się wysokim poziomem taktu, zrozumienia a także dyskrecji. Klientowi natomiast należy zapewnić nie tylko pomoc prawną, ale także wsparcie, zrozumienie i empatię. Pragnę Państwa zapewnić, że znam specyfikę spraw związanych z prawem rodzinnym i z tego względu przy reprezentowaniu swoich Klientów podczas prowadzenia spraw kieruję się wskazanymi wyżej zasadami. Mam świadomość jakie emocje bardzo często towarzyszą moim Klientom w sprawach rodzinnych – ale jako profesjonalny pełnomocnik analizuję sytuację bez emocji i dbam o to, aby moi Klienci nie popełniali w trakcie procesu błędów. Uważam, że to na radcy prawnemu spoczywa przede wszystkim ciężar prowadzenia sprawy rodzinnej, a Klient musi być w trakcie procesu chroniony, tak bardzo, jak tylko jest to możliwe.

W zakresie prawa rodzinnego specjalizuję się w sprawach o:

 • rozwód, 
 • separację, 
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, 
 • ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, 
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka,
 • podział majątku, zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów – zarówno w razie zniesienia wspólności majątkowej między małżonkami, jak i rozliczeń majątkowych w ramach konkubinatu,
 • alimenty na dziecko lub małżonka,
 • przysposobienie,
 • kuratelę,
 • intercyzę,
 • udzielenie przez sąd zgody na dokonanie czynności prawnej (np. odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka),
 • ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy radcy prawnego z Wrocławia, jeśli stanęliście przed koniecznością przeprowadzenia rozwodu, musicie Państwo walczyć przed sądem o prawo opieki lub o uregulowanie kontaktów ze swoim dzieckiem, macie wątpliwości jakie prawa i obowiązki jako członków rodziny Państwu przysługują, czy też musicie przeprowadzić jakąkolwiek inną sprawę z zakresu prawa rodzinnego zapraszam do kontaktu. Jestem do Państwa dyspozycji.

W celu uzyskania pomocy prawnika radcy prawnego w Kiełczowie lub Wrocławiu proszę o wypełnienie
formularza kontaktowego, kontakt mailowy lub telefoniczny (+48-536-799-123).
 

porady-prawne